Skip to main content

Bortlodning

Billund Kunstforening indkøber hvert år værker af anerkendte kunstnere.
Værkerne bortloddes blandt foreningens medlemmer på generalforsamlingen i januar.
Alle indkøbte værker vises her på siden.

Lodtrækning foretages i forbindelse med den årlige generalforsamling blandt tilstedeværende medlemmer, der har betalt kontingent for det afsluttede regnskabsår.
Medlemmer, der ikke selv kan være til stede, kan ved skriftlig fuldmagt tillade et andet medlem at vælge for sig.
De medlemmer, hvis lod udtrækkes, kan vælge i den rækkefølge, de bliver udtrukket.

Der kan kun udtrækkes én gevinst pr. medlem pr. år .
Ved tegning af et nyt medlem erhverves et ekstra lod det pågældende år. Man kan dermed få en chance mere, eller flere, for at vinde. Men reglen for én gevinst pr. medlem pr. år er fortsat gældende.

Regler for bortlodning fastsættes af bestyrelsen.


Indkøb til bortlodning i januar 2023

Lille akvarelbillede af Norbert Rath, Langballig – indkøbt juni 2022

 Indkøbt til bortlodning i 2022: